International Clumber Spaniel Seminar 2021

International Clumber Spaniel Seminar

ONLINE

30 maj 2021

The Clumber Spaniel Club in Sweden have the honor to invite you to participate at the 12th International seminar for clumber spaniels. It will be held ONLINE on Sunday 30th of may 2021 at 3 pm to 9 pm (UTC +2)


Breed Seminar – Sustainable breeding and diversity within the standard.

  • External Speaker
  • Club Presentations
  • Work Shops


The seminar will be held in Zoom. You can start by down loading the Zoom program to your mobile, tablet or PC.
If this is new for you, please see this information.


Please send a message using the form below, and tell us that you would like to join and we will send you all the information that you will need to join the conference. 

To the entry form>>


Looking forward to seeing you all in 2021!

Clumber Spaniel Klubben, Sweden

Clumber Spanielklubben har äran att vara värd för den 12te Internationella Clumber Spaniel Seminariet. 

Konferensen kommer att hållas digitalt söndagen den 30 maj kl. 15 - 21.


Konferensen har i år temat Hållbar avel och mångfald inom rasstandarden

  • Externa talare
  • Klubbarnas presentationer
  • Grupparbeten


Konferensen kommer att hållas i Zoom. Zoom-programmet kan du börja med att ladda ner på din mobil, padda eller dator. 
Är du ny till att använda Zoom? Klicka på länken för att få mer information. 


Anmäl dig till konferensen genom att maila klubben på via formuläret nedan, så skickar vi dig sedan all information som du behöver för att kunna delta. 
Till anmälningsformuläret>>


Vi ser fram mot att få träffas!

Clumber Spanielklubben