Om Clumber spanieln

Längst nere på sidan finns några nyttiga länkar

Clumber spanieln är en stötande och apporterande fågelhund, tillhörande FCI grupp 8.

Det är den kraftigaste och tyngsta av spanielraserna. En hanhund skall väga mellan 29,5-34 kg och en tik mellan 25-29,5 kg. Det finns inga mått på en clumber spaniel. 

Clumbern skall vara en rörlig, proportionerligt byggd hund med kraftig benstomme och tankfullt uttryck. Hela hunden vittnar om styrka.

Huvudet skall vara stort, fyrkantigt med ett kraftigt nosparti.

Kroppen är rektangulär med kraftig och djup bröstkorg.

Benen skall vara kraftiga, väl musklade och tassarna stora och runda.

Rörelserna skall vara vägvinnande och parallella med ett kraftigt påskjut.

Pälsen skall vara riklig, tät, silkesaktig och rak med rikligt krås och rikliga fanor.

Färgen är alltid vit med mer eller mindre tecken i lemon eller orange, på huvud och kropp.


Pälsvård

En clumber spaniel behöver klippas några gånger per år framför allt på tassar, svans och bakom öronen, vilket man lätt klarar av själv. En clumber ska inte se trimmad ut. Pälsen bör borstas regelbundet. Hanarna har i regel mer päls än tikarna.


Historia

Clumber spanieln är en mycket gammal ras, dess ursprung som går tillbaka till 1700-talet. Dess härstamning är ej helt klar, vad man vet är dock att den fått sitt namn från godset Clumber Park i Sherwoodskogen i mellersta England. Där omnämns och avbildas den så tidigt som vid 1700 talets andra hälft. Jaktmarkerna var vid denna tid viltrika men svårframkomliga med täta buskage och snår. För att klara av att arbeta i dessa marker krävdes en stark, robust och noggrann hund med stor jaktlust. Hundarna arbetade oftast i pack om 5 till 10 hundar som fördes på linje i markerna. När vilt restes sattes hundarna på kommando och speciella apportörer skickades fram.

Clumbern var under hela 1800-talet en mycket uppskattad  jakthund och räknades som ”The Spaniel”, i det närmaste oslagbar, den första jaktchampionen i England var en Clumber!


Under 1900 talet utvecklades jakten, tiden sprang av olika anledningar ifrån Clumbern. Den blev efter andra världskriget framför allt en sällskaps- och utställningshund.

Clumbern har trots detta mycket kvar av sin jaktlust. Det är en växande skara, i framför allt England, som idag använder Clumbern framgångsrikt som jakthund. Här i Sverige har den även blivit en mycket uppskattad efterssökshund, där den med sin noggrannhet, envishet och mycket goda näsa gör ett utmärkt jobb.

I utställningsringen har den rönt stora framgångar, med sin utstrålning och styrka tilltalar den många. Den lämnar oftast ingen oberörd.


Utseende och personlighet

Clumberns utseende, som ju skiljer sig en del från övriga spaniels, gör att många tror att det är en flegmatisk nallebjörn, vilket är helt fel. Det är istället en sportig aktiv och glad hund som tycker om att hänga med familjen ut på olika aktiviteter. Barn och Clumber kommer oftast bra överens. Det är en robust hund med stort tålamod. En Clumber är alltid pigg på lite nya upptåg…!

Den besitter mycket egen vilja, är lite envis och ”kan själv”, vilket kräver en fast hand framför allt under uppväxten. Vid all Clumberträning gäller det att träna varierat, då den tycker inte om tjat och upprepning, vara påhittig och träna med lite humor eftersom det gäller att överlista dess lite egensinniga och envisa sätt. De är dock inte svårlärda, snarare tvärt om, passar det inte hittar den gärna på egna upptåg! Dessa egenskaper är dock det som clumberägaren uppskattar mest hos sin hund.  Det är en hund utöver det vanliga och blir oftast riktiga personligheter. Man har aldrig tråkigt med sin Clumber!


Liten avelsbas

Clumbern är numerärt en relativt liten ras, i Sverige registreras det årligen ca 30 valpar. Clumbern har idag sitt starkaste fäste i England, USA och Skandinavien.


Hälsa

Som de flesta andra större hundraser kan Clumbern få problem med lederna. Innan parning måste båda föräldrardjuren röntga höfterna (HD) och armbågarna (ED). Clumbern har nästan inga ögonsjukdomar men kan ibland få problem med ögats yttre delar. Ögonlysning är inget måste men många ögonlyser ändå sina avelsdjur. 


Att beskriva en Clumber är inte helt lätt; Charmig, envis, självständig, stor integritet, tilltalande, värdig, humoristisk, förvånansvärt rörlig, vänlig, busig med glimten i ögat, lojal, beslutsam, nyfiken, ja, orden

blir många.


Om Clumber spanieln

” Clumbern- enligt gammal hävd rättmätigen kallad aristokraten bland spaniels – är en upplevelse att träffa. Med sin värdighet lämnar den ingen oberörd, den väcker alltid känslor, av beundran eller avsky. Man slås av kontrasten mellan deras utseende och deras läggning, av hur en så tung och lågbent hund kan vara så rörlig, av dess integritet och av humorn som lyser i de mörkt bärnstensfärgade ögonen”