Dokument & Länkar

Dokument & Länkar

Genom att fylla i dessa enkäter så hjälper du uppfödare och klubben att fatta välinformerade beslut om rasens framtid. 


Inlämnade personuppgifter (namn) i dessa dokument omfattas av GDPR. Uppgifter om ägare och uppfödare sparas hos clumber spanielklubben för framtida statistik. Önskar du att ditt namn tas bort så kan du höra av dig till klubben. 

Clumberägarenkäter

Enkäter för dig som äger en clumber spaniel

Blankett Hund avliden


Hjälp oss samla information om hur gamla våra hundar blir och varför de dör. 

Uppfödarenkäter

Enkäter till dig som är uppfödare av clumber spaniel

Uppfödarerapport - valpkull, efter besiktning 


Hjälp oss att samla information om parning och valpning hos vår ras så att vi kan fatta kloka beslut för framtiden. 


Uppfödarerapport - valpkull genomgång 2 år och 6 år. 


Hjälp oss att samla information om våra valpkullar så att vi kan fatta kloka beslut för framtiden.