Uppfödarmöte

UPPFÖDARMÖTE PÅ STÄRINGE SÄTERI

21–22 OKTOBER 2023


Nu går det även att delta digitalt på uppfödarkonfrensen lördag. Skicka in mailadress senast 5 oktober.


Vi diskuterar framtiden/populationen hur vill vi att clumbern bör vara i framtiden

Vision clumber, återblick och framåt i tiden

Internationellt utbyte med övriga världen, vad kan vi hitta obesläktade linjer, vilka samarbetspartners kan vi finna.

Genomgång av kullar och hälsoresultat.

Föreläsare:

Annika Åkerman SSRK HS avel, Pratar om mål i rasen och egna mål på individuell nivå, kennlar


 

Lördag den 21 oktober

Lunch startar ca kl. 13.00

Fika ca kl. 16.00

Middag ca kl. 19.00

Söndag den 22 oktober

Lunch kl.11.30

Hemfärd ca kl.13.00.

 

För att deltaga krävs medlemskap i Clumber spanielklubben

Och kostnad för helgen är inkl. mat 500 kr, sätts in på klubbens bg 5761-7490 ”märk uppfödarmöte”

Kost och eventuellt specialkost och övernattning, hör av dig till Kristina Seo Gagnebeck
Anmälan senast den 5 oktober till Kristina Seo Gagnebeck, 070- 289 26 27, styrelse@clumber.net

 

Väl mött till en speciell helg med tokiga äventyr i framtiden och historier från förr!