Om Klubben

Om Clumber Spaniel Klubben


Klubben ingår i specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK). SSRK är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK).

SKK är en av de kennelklubbar som är anslutna till  Fédération Cynologique Internationale (FCI) som är den styrande hundorganisationen för stora delar av världen.


Klubbens huvudsyfte är att ansvara för avelsfrågor, men det bedrivs en hel del annan verksamhet i klubbens regi.


Klubben anordnar en mängd aktiviteter:

- Raskonferenser

- Utställning

- Lydnad

- Viltspår

- Jakt

- Gemensamma promenader

- Mässdeltagande


Klubben ger ut tidningen KLUMPISEN. 

Manusstopp för Klumpisen är; 

Nr 1 - 15 maj
Nr 2 - 15 augusti
Nr 3 - 15 november

Maila material till klumpisen, styrelse@clumber.net


Medlemskap

För att bli medlem så mailar du in dina kontaktuppgifter till klubben samt betalar medlemsavgiften.

Fullbetalande medlem 250 kr – Full member SEK 250.

Familjemedlem 50 kr – Family membership SEK 50.

Gåvomedlemskap valpköpare 100 kr.


Postadress:

Clumber Spaniel Klubben

c/o Maud Jones Jans

Täppgatan 3

78334 Säter


E-post styrelse@clumber.net


Fakturaadress:

Clumber Spaniel Klubben

c/o Almgren

Stäringe Södra Flygeln Nb, 642 95 Flen

tel 0704-315 008


Fakturor kan mejlas till invoice@clumber.net


Bankgiro

5761-7490


Swish

123 370 51 83


Swift Payment

IBAN number is SE1280000836839834429210

Swedbank

Box 1100

462 28 Vänersborg

Sweden

SWIFT SWEDSESS

Styrelsen 2024

Ansvarsområde

Namn

Tel

Ordförande, ansvarig utgivare för klubbtidningen Klumpisen & hemsidan

Gisela Wieholm Backlund

0706-964 527

Ledamöter

Avelsansvarig, vice ordförande

Kristina Seo Gagnebeck

0702-892 627

Sekreterare, postmottagare

Maud Jones Jans

0702-013 612

Viltspåransvarig

Gun-Marie Olofsson

0702-338 613

Utställningsansvarig, Valpförmedling

Eivor Karlsson

0701-575 740

Jaktansvarig

Annelie Milton Björk

0709-199 504

Ledamot

Kerstin Johansson

0737-453 375
Suppleanter

Suppleant 1, Sponsorsansvarig, bitr utställning

Annelie Karlsson Runnsjö

0502-15474

Suppleant 2, Kassör

Marie-Louise Almgren

0704-315 008

Adjungerade till styrelsenHemsidan, Facebook, Klumpisen

Eva Masthagen

klumpisen@clumber.net

Utställning

Lotta Lindström

0705-154 862
Valberedning

Elisabeth Hentz, sammankallande

0702-455 898

Inger Björkhamre

0760-279 836

Lotta Olsson

0706-399 064

RevisorerPer-Arne Olsson

Annika Åkerman

0706-840 107

Kontaktpersoner

Södra Sverige

Britt-Marie Olsson

0707-255 508

Västra Sverige

Elisabet Hentz

0702-455 898

Mitt Sverige

Gisela Wieholm-Backlund

0706-964 527

Norra Sverige

Gun-Marie Olofsson 

0702-338 613

Länkar till andra Clumber spanielklubbar


Clumber spaniel club (UK)

Clumber spaniel club of America

Working Clumber Spaniel Society (UK)

Clumber Spaniel Club Of Canada

Clumber Spaniel Club Netherlands

The Clumber Spaniel Club of Southern California (CSCSC)

Clumber Spaniel Club of the Carolinas

Clumber Spaniel Fanciers of Michigan

The Clumber Spaniel Health Foundation, Inc.

The Clumber Spaniel Gundog Club (CSGC) (UK)