Om Klubben

Om Clumber Spaniel Klubben


Klubben ingår i specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK). SSRK är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK).

SKK är en av de kennelklubbar som är anslutna till  Fédération Cynologique Internationale (FCI) som är den styrande hundorganisationen för stora delar av världen.


Klubbens huvudsyfte är att ansvara för avelsfrågor, men det bedrivs en hel del annan verksamhet i klubbens regi.


Klubben anordnar en mängd aktiviteter:

- Raskonferenser

- Utställning

- Lydnad

- Viltspår

- Jakt

- Gemensamma promenader

- Mässdeltagande


Klubben ger ut tidningen KLUMPISEN. 

Manusstopp för Klumpisen är; 

Nr 1 - 15 maj
Nr 2 - 15 augusti
Nr 3 - 15 november


Medlemskap

För att bli medlem så mailar du in dina kontaktuppgifter till klubben samt betalar medlemsavgiften.

Fullbetalande medlem 250 kr – Full member SEK 250.

Familjemedlem 50 kr – Family membership SEK 50.

Gåvomedlemskap valpköpare 100 kr.


Postadress:

Clumber Spaniel Klubben

c/o Hentz

Sten Åke Cederhöks gata 3 A

412 49 Göteborg

tel 031 843701


E-post styrelse@clumber.net


Fakturaadress:

Clumber Spaniel Klubben

c/o Backlund

Bygdegårdsvägen 10

776 93 HEDEMORA

tel 0706 964527


Bankgiro

5761-7490


Swish

123 370 51 83


Swift Payment

IBAN number is SE1280000836839834429210

Swedbank

Box 1100

462 28 Vänersborg

Sweden

SWIFT SWEDSESS

Styrelsen 2023

Ansvarsområde

Namn

Tel

Ordförande, ansvarig utgivare för klubbtidningen Klumpisen & hemsidan

Marie-Louise Almgren

0704-315 008

Ledamöter

Avelsansvarig, vice ordförande

Kristina Seo Gagnebeck

0702-892 627

Sekreterare, postmottagare

Elisabet Hentz

0702-465 898

Kassör

Gisela Wieholm-Backlund

0706-964 527

Redaktör, webmaster

Eva Masthagen

0702-960 222

Viltspåransvarig

Gun-Marie Olofsson

0702-338 613

Utställningsansvarig, Valpförmedling

Eivor Karlsson

0701-575 740
Suppleanter

Suppleant 1, Jaktanvarig

Lina Gustafsson

0730981148

Suppleant 2, Ansvarig sponsorer

Annelie Karlsson-Runnsjö

0502-15474

Valberedning

Kristina Lindström, sammankallande

0706-464 979

Lotta Olsson

0706-399 064

Revisorer

Per-Arne Olsson

Annika Åkerman

0706-840 107

Kontaktpersoner

Södra Sverige

Britt-Marie Olsson

0707-255 508

Västra Sverige

Elisabet Hentz

0702-455 898

Mitt Sverige

Gisela Wieholm-Backlund

0706-964 527

Östra Sverige

Kristina Lindström 

0706-464 979

Norra Sverige

Gun-Marie Olofsson 

0702-338 613