International Clumber Spaniel Seminar 2021

International Clumber Spaniel Seminar

ONLINE

30 maj 2021

Welcome to the 12th International Clumber Spaniel Seminar!


The Clumber Spaniel Club in Sweden have the honor to invite you to participate at the 12th International seminar for clumber spaniels. It will be held ONLINE on Sunday 30th of May 2021 at 3 pm to 9 pm (UTC +2)


The seminar will be a mix of presentations and group discussions.

We will look back, see where we are and where we are going

Our aim is to get a unified view of how to collaborate for the best of the breed with the differenses we have in prerequisites, priorities around the globe.


We hope that everyone that care about the breed will participate and contribute in the dialogue.


The seminar will be held in Zoom. You can start by downloading the Zoom program to your mobile, tablet or PC. It is not necessary to download the program to be able to access the seminar.
If this is new for you, please see this information.

Send us an email if you need support to get started. 


Please send a message using the form below, and tell us that you would like to join and we will send you all the information that you will need to join the conference. 

To the entry form>>


Looking forward to seeing you all!

Clumber Spaniel Klubben, Sweden

Preliminary program; 


Opening and welcome


Global collaboration and initiation of International seminars during the 70' & 80'

Marie-Louise Almgren, kennel Welladays, chairman of Clumber spaniel Klubben.


What good does a breed standard do?

Working Clumber Spaniel Society, England


One world one breed, retaining the original intent of the Clumber Spaniel.

Clumber spaniel club America


Safeguarding the 21st Century health of the Clumber Spaniel

The Clumber spaniel club, UK


Challenges & Possibilities for breeders and breeding

Clumber Spaniel klubben, Sweden


Groups discussions

 What is the major threats and opportunities for the breed the coming 10 years?


Summary, conclutions and next steps

Välkommen till det 12te Internationella Clumber Spaniel Seminariet!


Clumber spanielklubben har den äran att invitera er till den 12te Internationella clumber spaniel seminariet som kommer att hållas digitalt söndagen den 30 maj 2021. 

Seminariet kommer att vara en blandning av presentationer och grupp diskussioner

Vi kommer att se tillbaka i tiden, se vart vi är nu och vart vi är på väg. 


Vårt mål är att få en enhetlig bild av hur vi kan samarbeta för det bästa av rasen med de skillnader vi har när det gäller förutsättningar och prioriteringar runt om i världen.

Vi hoppas att alla som bryr sig om rasen kommer att delta och samarbeta i dialogen.


Seminariet kommer att hållas i Zoom. Du kan börja redan nu med att ladda ner Zoom programmet till din mobil, surfplatta eller PC för bästa upplevelse. Det är inte nödvändigt att ladda ner för att kunna delta på konferensen. 

Om detta är nytt för dig så kan du titta på denna informationsvideo.  information.

Kontakta någon av oss i klubben om du behöver hjälp. j


För att kunna delta i konferensen så behöver du anmäla dig via detta anmälningsformuläret.

Till anmälan>>


Vi ser fram mot att få träffa er!

Clumber Spaniel Klubben, Sweden

Preliminärt program; 


Öppning och välkomnande


Globalt samarbete och initiering av interna seminarier under 70- & 80-talet

Marie-Louise Almgren, kennel Welladays, ordförande i Clumber spaniel Klubben.


Vilken nytta gör en rasstandard?

Working Clumber Spaniel Society, England


En värld, en ras, bevarande av Clumber Spaniels ursprungliga avsikt.

Clumber spaniel club America


Säkerställandet av Clumber Spaniels hälsa på 2000-talet

The Clumber spaniel club, UK


Utmaningar och möjligheter för uppfödare och avel

Clumber Spaniel klubben, Sweden


Gruppdiskussioner

Vilka är de största hoten och möjligheterna för rasen de kommande tio åren?


Summering, slutsatser och nästa steg

Photos from the 2011 International seminar in Sweden.